22 kwietnia 2016

Kartka z cytatem

Dziś prezentuję Wam moją najnowszą pracę dla Kolorowego Jarmarku - utrzymaną w wiosennym nastroju kartkę pełną kwiatów. Wykorzystałam Kwiaty z nadrukiem - purple ze względu na ich piękny, liliowy kolor. Początkowo wydawały mi się one trudnym materiałem, ale po chwili pracy z nimi stwierdziłam, że są absolutnie fantastyczne! Aby uzyskać ich trójwymiarową formę, spryskałam je dość obficie wodą i uformowałam pożądane kształty. Oczywiście, użyłam nagrzewnicy.
Kwiaty połączyłam z turkusowymi dodatkami Chryzantemy z żywicy - Versailles i Motylki papierowe, uzyskując bardzo efektowną oprawę dla cytatu umieszczonego w centrum mojej pracy.

Today I present to you my latest work for Kolorowy Jarmark -  maintained in the spring mood a card full of flowers. I used Flowers imprinted - purple because their beautiful lilac color. Initially I thought that they are difficult material for me, but after a while working with them, I found that are absolutely fantastic! To get their spatial form, I sprayed them with plenty of water, and than formed the desired shapes. Of course, I used the heat tool.
Flowers I combined with turquoise embellishments: Chrysanthemums resin - Versailles and Butterflies paper, obtained very impressive fitting for a quote, placed in the center of my work.
Aha, jeszcze jedna godna uwagi rzecz - efekt przestrzenności pracy udało mi się uzyskać dzięki Samoprzylepnej dwustronnej piance - 3mm. Ta pianka jest po prostu niesamowita! Można wyciąć z niej odpowiednie kształty, a podklejone elementy trzymają się bardzo stabilnie. Spróbujcie sami!

Oh, one more thing - the effect of spaciousness I achieved using Double-sided adhesive foam - 3mm. This foam is quite amazing! You can cut out the appropriate forms and taped elements are holding very steady. Try it yourself!

Zajrzyjcie na Jarmarkowego bloga, jeśli chcecie wiedzieć, jakie jeszcze materiały wykorzystałam w swojej pracy.

Take a look at the Jarmark's blogsite, if you know, what supplies I used in my work.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz